Raad van Advies

Over ons

Over ons

Wat doet de Raad van Advies?

De Raad van Advies adviseert de vereniging over de verwachtingen vanuit de arbeidsmarkt. Zo dragen zij bij aan de grote lijnen van de vereniging en openen zij deuren voor de vereniging met hun brede netwerk. De Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam ("JFR") is trots op een diverse Raad van Advies met vertegenwoordigers uit de advocatuur, het onderwijs, de zittende magistratuur en het openbaar ministerie.

Prof. mr. dr. A.R. Houweling 

Ruben Houweling (1980) studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2009 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is hij aansluitend benoemd tot Universitair Hoofddocent. In die hoedanigheid heeft hij onder meer de succesvolle Master Arbeidsrecht (2009) opgericht. In juni 2011 is Ruben benoemd tot Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hij geeft daarbij leiding aan het team docenten en onderzoekers van de sectie Arbeidsrecht.
Klik hier voor meer informatie

Mr. Jennifer Willemsen

Jennifer Willemsen is sinds 1 juli 2020 rechterlijk bestuurslid van de rechtbank Rotterdam. Zij is in 1993 afgestudeerd aan de EUR en startte datzelfde jaar haar loopbaan in de advocatuur. Zij werkte achtereenvolgens als advocaat/partner bij NautaDutilh en Schipper Noordam (nu Ten Holter Noordam) in Rotterdam. Naast haar werk als advocaat was zij tevens werkzaam als mediator en rechter-plaatsvervanger. In 2011 maakte zij de overstap naar de rechterlijke macht. Jennifer Willemsen was onder meer landelijk actief als voorzitter van de werkgroep visiedocument rechtspraak en schulden en initiatiefnemer van het project de Rotterdamse regelrechter. Zij was voorzitter van het landelijk vakinhoudelijk overleg civiel, kanton en toezicht en sinds 1 november 2021 is zij voorzitter van het landelijk kwaliteits portefeuille overleg van de rechtspraak.
Jennifer Willemsen was tijdens haar studie aan de EUR lid van de JFR en was onder meer actief als redacteur van Fiat Justitia, bestuurslid van de JFR en oprichter van de Meesterweek.

Mr. F.W.H. (Erik) van den Emster

Na heel zijn leven rechter te zijn geweest en oud-president te zijn geweest van de rechtbank Rotterdam, is de heer Van den Emster lid van de Raad van Advies. "En daar ben ik trots op!" Tot hij met pensioen gaat zal hij strafrechter blijven in de mooiste stad van allemaal: Rotterdam. Als Rechterlijk ambtenaar in opleiding (Raio) liep hij twee jaar stage als advocaat bij Dutilh. Vervolgens werd hij in Breda rechter. Na zijn presidentschap in Rotterdam volgde het voorzitterschap van de Raad voor de Rechtspraak. Voor de huidige studenten heeft de heer Van den Emster een boodschap: "Oriënteer je zo breed mogelijk en probeer uit te vinden wat de maatschappij vraagt."
Klik hier voor meer informatie

Mr. Peter Hanenberg

De heer Hanenberg is meer dan twintig jaar sociaal advocaat en de huidige deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten. Daarnaast zet hij zich als deken in voor de financiering voor de rechtsbijstand.
Klik hier voor meer informatie

Mr. Hugo Hillenaar

Op dit moment is Hugo Hillenaar hoofdofficier van justitie van arrondissementsparket Rotterdam. Daarvoor was hij van juni 2014 tot juni 2018 Landelijk hoofdadvocaat-generaal bij het Ressortsparket. Hillenaar is sinds 1992 verbonden aan het Openbaar Ministerie. Aanvankelijk als officier van justitie in Arnhem en later in Breda. In 2002 werd hij plaatsvervangend hoofdofficier te Rotterdam om in 2007 terug te keren naar Breda als hoofdofficier van Justitie. 
Klik hier voor meer informatie

Mr. M.A.R.C. Padberg

Marc Padberg is in 1986 in Leiden afgestudeerd en in datzelfde jaar als advocaat in Amsterdam beëindigd. Begonnen bij het niet meer als zodanig bestaande kantoor Schut & Grosheide, via de Nederlandse rechtsopvolger daarvan (DLA Piper), Padberg Spanjaart uiteindelijk in 2010 bij het Rotterdamse Kneppelhout beland en daar tot op heden aan verbonden. Zijn praktijk heeft zich vooral ook gericht op het reilen en zeilen van/in de Rotterdamse haven. Marc is sinds 29 maart 2024 de deken van de Rotterdamse orde van Advocaten en besteedt zijn tijd nu vooral aan het dekenaat.
Zie voor meer informatie deze pagina.