Lidmaatschap

Over ons

Over ons

Uitschrijven?

Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd door het invullen van het uitschrijf-formulier. Dit kan uiterlijk tot en met 31 augustus van het lopende verenigingsjaar. Voor vragen kan je contact opnemen met secretaris@jfr.nl.

Informatie omtrent de contributie

Ter verduidelijking van de jaarlijkse contributie hieronder de regels.

De hoogte van de jaarlijkse contributie is vastgesteld op € 18,00. Lidmaatschap bij één dispuut is gratis. Voor elk andere dispuut wordt € 9,00 geïncasseerd.

Voor leden van studievereniging InDuplo geldt dat zij de JFR geen contributiegelden verschuldigd zijn, behalve wanneer zij lid zijn van een dispuut. Voor elk lidmaatschap bij een dispuut wordt € 9,00 geïncasseerd.

Download via deze link het declaratieformulier.

Machtiging

Als lid van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR) machtig ik de JFR om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven en mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de JFR. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 18 euro. Het lidmaatschap blijft geldig tot wederopzegging.