Ereleden

Over ons

Over ons

Mr. F.W.H. Van den Emster

Na heel zijn leven rechter te zijn geweest en oud-president te zijn geweest van de rechtbank Rotterdam, is de heer Van den Emster lid van de Raad van Advies. "En daar ben ik trots op!" Tot hij met pensioen gaat zal hij strafrechter blijven in de mooiste stad van allemaal: Rotterdam. Als Rechterlijk ambtenaar in opleiding (Raio) liep hij twee jaar stage als advocaat bij Dutilh. Vervolgens werd hij in Breda rechter. Na zijn presidentschap in Rotterdam volgde het voorzitterschap van de Raad voor de Rechtspraak. Voor de huidige studenten heeft de heer Van den Emster een boodschap: "Oriënteer je zo breed mogelijk en probeer uit te vinden wat de maatschappij vraagt." 
Klik hier voor meer informatie

Prof. mr. drs. H.P.A.M. Van Arendonk

Prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk is hoogleraar belastingrecht bij de capaciteitsgroep fiscaal recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mr. J. Van Den BRANDE

Jeroen van den Brande heeft 30 jaar ervaring in procederen en het oplossen van zakelijke geschillen. Jeroen is gespecialiseerd in commerciële geschillen, contractenrecht en aansprakelijkheid op basis van onrechtmatige daad, collectieve acties, kartelschadeclaims, internationale geschillen en arbitrage. Hij heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Jeroen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de hoofd- (en sub) rechtsgebieden Burgerlijk Procesrecht en Litigation geregistreerd.

Mr. J.G. Princen

Jeroen Princen is advocaat en Partner bij DVDW. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring. Onderhandelen en schikken waar het kan, maar niet bang om te procederen. Goed met cijfers. Actief als curator en als adviseur bij bedrijven. Soms OK-bestuurder. Advocaat van tal van aansprakelijk gestelde bestuurders en commissarissen.

Prof. Mr. H. J. Snijders

Henricus Joseph (Henk) Snijders is emeritus hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht. Eerder was hij f.t. gewoon hoogleraar Burgerlijk recht (1992-2016) en sedert september 2007 tevens gewoon hoogleraar Burgerlijk procesrecht te Leiden. Snijders studeerde en promoveerde ook in Leiden. Vervolgens werd hij (cassatie)advocaat  bij Buruma c.s. te Den Haag (1978-1984) resp. hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1984-1992). Zie nader de website www.hjsnijders.com.