Wachtwoord vergeten    Wachtwoord aanvragen

Eerstejaars

Eerstejaars

Ieder jaar organiseert de Eerstejaarscommissie (collegejaar 2016-2017) diverse formele en informele activiteiten speciaal voor hun eigen medestudenten. Door het jaar heen worden er inhoudelijke activiteiten georganiseerd, maar ook gezellige evenementen om veel nieuwe mensen te leren kennen. Zo worden er activiteiten bedacht die overeenkomen met eerstejaarsvakken die op dat moment gegeven worden. Deze activiteiten zullen een meer educatief karakter hebben, maar moeten natuurlijk ook leuk en interessant genoeg zijn om je medestudenten te interesseren voor de geplande activiteiten. De formele activiteiten worden in principe per blok georganiseerd, maar je bent natuurlijk vrij om meerdere activiteiten per blok te organiseren. Voorbeelden uit voorgaande jaren zijn bezoeken aan de Rechtbank, de Hoge Raad en Penitentiaire Inrichtingen. Informele activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn een kroegentocht, kerstborrel of een barbecue.

Collegejaar 2017/2018:

In het collegejaar 2017-2018 zal deze commissie zich alleen bezig houden met formele activiteiten speciaal voor de eigen medestudenten; door het jaar heen worden er relevante, inhoudelijke activiteiten georganiseerd ter aanvulling op het eerste studiejaar. Zo worden er activiteiten georganiseerd die overeenkomen met vakken die op dat moment gegeven worden. De activiteiten hebben een educatief karakter, maar moeten natuurlijk ook leuk en interessant genoeg zijn om je medestudenten te interesseren voor de geplande activiteit.