voorzitter

Voorzitter

Voorzitter

Voorzitter

Als Voorzitter ben je het boegbeeld van de vereniging en sta je aan het hoofd van de dagelijkse leiding van de JFR. Tevens ben je eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het bestuur. Zo is het dus aan jou om er voor te zorgen dat er een goede werksfeer en teamspirit heerst. Je bent het eerste aanspreekpunt en verzorgt dan ook de formele en informele externe contacten.  In de hoedanigheid als Voorzitter ben je het gezicht van de JFR en vertegenwoordig je de vereniging op zowel formele als informele gelegenheden. Ook vertegenwoordig je de vereniging in universitaire en landelijke organen, wat van belang is voor het netwerk van de vereniging.

De Voorzitter mag ook veel samenwerken met zijn of haar medebestuurders. Zo ben je samen met de Commissaris Externe Betrekkingen verantwoordelijk voor de acquisitie van de vereniging. Dit houdt in dat je in de zomer allerlei kantoren langs gaat om de samenwerkingsmogelijkheden voor het aankomende jaar te bespreken. Daarnaast ben je samen met de Commissaris Onderwijs en Facultaire Zaken verantwoordelijk voor het contact met ESL, onze faculteit. Denk hierbij aan een overleg met de Decaan over een gezamenlijke toekomstvisie of periodieke overleggen over de dagelijkse gang van zaken.

Vervolgens heb je als Voorzitter de leiding over de bestuursvergaderingen en de Algemene of Bijzondere Ledenvergaderingen. Je controleert de voortgang van de organisatie van alle activiteiten, je bent contactpersoon van de verschillende adviesorganen en je neemt plaats in het bestuur van de JFR Alumnivereniging. Ook ben je verantwoordelijk voor de disputen die de JFR rijk is. Je houdt contact met de dispuutsbesturen en checkt of alles organisatorisch goed verloopt. Tot slot ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling op het gebied van speerpunten en beleidsdoelstellingen. Hieronder valt zowel het korte- als langetermijnbeleid.

Wil je meer weten over de functie van Voorzitter, of ben je benieuwd hoe ik alles persoonlijk ervaar? Neem dan gerust contact op of loop eens langs het kantoor voor een kopje koffie. Ik vertel je graag meer!

Amir al Hasnawy
Voorzitter van het 61e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam
voorzitter@jfr.nl