Commissaris Marketing

Commissaris Marketing

Commissaris Marketing

Commissaris Marketing 

Als Commissaris Marketing ben ik verantwoordelijk voor de uitstraling van de JFR. De huisstijl van de JFR komt terug in alle marketinguitingen en door middel van marketingcampagnes probeer ik de projecten van de JFR dichter bij de student te brengen.

De JFR werkt gedurende het collegejaar met een groot aantal promotie-uitingen en artikelen. Deze worden vormgegeven met in het achterhoofd een bepaalde marketingstrategie. Hierbij gaat het niet alleen om het huidige collegejaar. Ontwikkelingen en trends op het gebied van nieuwe media houd ik in de gaten en speel hierop in, zodat de JFR ook in de toekomst een stevig merk blijft.

Ik ben verantwoordelijk voor de Instagram, LinkedIn en Facebook van de JFR. De Marketing Commissie ondersteunt mij met mijn marketingplan. Belangrijk is commercieel en marketinggericht denken.

Ook buig ik mij samen met de Commissaris Interne Betrekkingen en de Commissaris Externe Betrekkingen over het beleid omtrent diversiteit.

Naast de Marketing Commissie, horen ook de Eurekaweek Commissie en Almanak Commissie onder mijn verantwoordelijkheid en organiseer ik het Open EUR Festival met andere studieverenigingen!

Imke de Man
Commissaris Marketing van het 61e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam
marketing@jfr.nl