Wachtwoord vergeten    Wachtwoord aanvragen

Commissaris Onderwijs

Voor een ambitieuze en vooruitstrevende faculteitsvereniging is een goede band met onze faculteit, Erasmus School of Law, van essentieel belang. Het is mede om deze reden dat een functie binnen het bestuur van de JFR zich volledig richt op deze band en alles wat er op het gebied van onderwijs bij komt kijken. Het onderhouden van deze band gebeurt samen met de Voorzitter. 

Concreet ben je als Commissaris Onderwijs verantwoordelijk voor het contact met de verschillende vaksecties en het contact met de (bestuurs)organisatie binnen ESL. Als gevolg hiervan ben je bijvoorbeeld betrokken bij de uitreiking van de bullen en certificaten van de studenten van ESL. Verder schuif je aan bij verschillende overlegorganen, zoals de Opleidingscommissies en de Faculteitsraad. Daarnaast organiseer je ook de minorreis ''Crossing Borders'' in samenwerking met ESL. Al met al moet je dus goed op de hoogte zijn van de gang van zaken binnen ESL en de Erasmus Universiteit Rotterdam in het algemeen en moet je interesse hebben in wat er ''backstage'' allemaal gemoeid gaat met de opleiding Rechtsgeleerdheid en in mindere mate de masters die ESL aanbiedt.

Daarnaast regelt en organiseert de Commissaris Onderwijs ook binnen de JFR een aantal onderwijsgerelateerde zaken. Zo ben je verantwoordelijk voor de academische ondersteuning in de vorm van het beheren van de Academische Groep, het uploaden van de samenvattingen en het organiseren van de tentamentrainingen voor B2- en B3-studenten. Verder heb je drie commissies onder je, te weten de Congrescommissie, de Eerstejaarscommissie en -later in het jaar- de Minorcommissie.

Ten slotte is het van bijzonder groot belang dat je bereid bent een jaar volledig op te gaan in de JFR en haar in al haar pracht en praal te leren kennen. Je moet een jaar lang met een team van zes vrienden niet alleen ''serieus'' werk doen, maar ook de vereniging vertegenwoordigen richting de faculteit, andere verenigingen, professionele partijen, maar in het bijzonder haar leden. 

 

 

Gaby