Wachtwoord vergeten    Wachtwoord aanvragen

Commissaris Onderwijs

Als faculteitsvereniging is een goede band met de faculteit van groot belang. Voor deze samenwerking zorgen de Commissaris Onderwijs en de Voorzitter. De Commissaris Onderwijs onderhoudt het contact met verschillende mensen binnen Erasmus School of Law. Je helpt onder andere bij de organisatie van de uitreikingen van B1-certificaten en bachelorbullen en je hebt een plaats in verschillende overlegorganen. Het is dus van belang om een interesse te hebben in de faculteit en op de hoogte te zijn van wat er speelt. Daarnaast moet je het leuk vinden om in een team verschillende evenementen te organiseren.

Daarnaast richt de Commissaris Onderwijs zich op studiegerelateerde zaken, zoals de leiding over de Academische Groep en het organiseren van tentamentrainingen en gastcolleges. Hierdoor is de Commissaris Onderwijs ook dagelijks bezig met een van de doelstellingen van de JFR: een brug slaan tussen de theorie en de praktijk. Het naar Rotterdam halen van interessante en leuke sprekers is een van de taken van de Commissaris Onderwijs. Het is van belang dat je een brede interesse hebt en een affiniteit met de rechtswetenschap.

Natuurlijk is het belangrijk dat je met het hele bestuur een team bent en aanwezig bent bij de activiteiten van de JFR. Het vergaderen met je bestuur en contact hebben met leden zijn natuurlijk ook belangrijke onderdelen van je functie. 

Gaby