Wachtwoord vergeten    Wachtwoord aanvragen
6 december | 2017

Gastcollege: Sidney Smeets over de zaak ‘Van Laarhoven’ en meer!

Sinds medio 2009 is hij werkzaam als advocaat onder de hoede van de enige echte Gerard
Spong en heeft hij aan veel geruchtmakende zaken mogen werken. Het gaat hierbij om
Sidney Smeets. Hij legt zich toe op complexe zedenzaken en zware criminaliteit. Zo stond
Smeets een verdachte bij in de ‘Amsterdamse Zedenzaak’ en werden Kamervragen gesteld
naar aanleiding van zijn buiten vervolging gestelde cliënt in de ‘Lokpuber-zaak’.

In het gastcollege van 6 december zal Sidney Smeets een aantal spraakmakende zaken aan
de orde laten komen, met onder andere de ‘Van Laarhoven Zaak’.

Het college zal plaatsvinden in CT-06. Wees op tijd aanwezig bij de zaal! Wij zien jullie daar!

Let op: aanmelden is niet nodig!