Wachtwoord vergeten    Wachtwoord aanvragen
14 september | 2018

Wissel Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 14 september vindt de Wissel Algemene Ledenvergadering der JFR plaats. U bent van harte uitgenodigd om hier uw stem te doen gelden en te aanschouwen hoe het 55e bestuur het spreekwoordelijke stokje overdraagt aan het 56e f.t. bestuur. De WALV zal aanvangen om 19:00 uur in CT-1.

De notulen van de Bijzondere Ledenvergadering die plaats heeft gevonden op 24 april jl. liggen ter inzage op het JFR-kantoor te LB-121. Daarnaast zal vanaf 27 augustus het persoonlijk jaarverslag van Commissaris Carrière Simone Remis ter inzage liggen op het JFR-kantoor in verband met haar afwezigheid tijdens de aankomende Wissel Algemene Ledenvergadering. De agenda is te raadplegen via sin-online.

Vragen of opmerkingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u indienen bij ondergetekende via het e-mailadres [email protected]