Wachtwoord vergeten    Wachtwoord aanvragen
19 september | 2018

Gastcollege Egbert Myjer

Om het collegejaar goed af te trappen heeft de Congrescommissie het eerste gastcollege van het jaar gepland op woensdag 19 september om 11 uur. Egbert Myjer was de Nederlandse rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is een gerechtshof waar individuen, groepen, organisaties en landen een klacht kunnen indienen tegen elk van de lidstaten van de Raad van Europa. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over uitzettingskwesties, rechten van gevangenen of homo-rechten.

Het betreft klachten over schending van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Tijdens het college Inleiding Rechtswetenschap komen jullie te weten waarom Internationale bescherming van rechten van de mens nog steeds bittere noodzaak is. Na afloop zal er gelegenheid zijn tot vragen stellen.