Wachtwoord vergeten    Wachtwoord aanvragen
24 april | 2018

Bijzondere Ledenvergadering 3

Op dinsdag 24 april 2018 vindt een bijzondere ledenvergadering plaats. Bij deze ledenvergadering zal gestemd worden over de akte der statutenwijziging, die reeds besproken is bij de ledenvergaderingen van 13 en 27 april 2017 en 13 februari 2018. Zoals vermeld bij het evenement van de tweede BLV verwachten wij bij de tweede BLV niet aan het quorumvereiste te voldoen. Voor deze derde BLV komt het quorumvereiste te vervallen. De derde BLV zal aanvangen om 17:00 uur in zaal Polak 2-16.
De notulen van de tweede BLV zullen spoedig na de vergadering ter inzage worden gelegd op het JFR-kantoor te EB-29.