Wachtwoord vergeten    Wachtwoord aanvragen
7 maart | 2018

Bijzondere Ledenvergadering 2

Op woensdag 7 maart 2018 vindt een bijzondere ledenvergadering plaats. Bij deze ledenvergadering zal gestemd worden over de akte der statutenwijziging, die reeds besproken is bij de ledenvergaderingen van 13 en 27 april 2017. Zoals vermeld in de uitnodiging voor de eerste BLV verwachten wij bij de eerste BLV niet aan het quorumvereiste te voldoen. Voor deze tweede BLV komt het quorumvereiste te vervallen. De tweede BLV zal aanvangen om 18:00 uur in zaal T3-29.
De notulen van de eerste BLV zullen spoedig na de vergadering ter inzage worden gelegd op het JFR-kantoor te EB-29.

Met vriendelijke groet,

Teun Vermunt
Secretaris